درمانی

احداث خانه های بهداشت چاهکان ، کارواندر و عباس آباد شهرستان خاش
احداث خانه های بهداشت چاهکان ، کارواندر و عباس آباد شهرستان خاش

احداث خانه های بهداشت چاهکان ، کارواندر و عباس آباد شهرستان خاش

پروژه احداث خانه های بهداشت چاهکان ، کاراندر و عباس آباد شهرستان خاش واقع در استان سیستان و بلوستان ، شهرستان خاش در ابتدای اسفند ماه سال 1394 به این شرکت در غالب قرارداد ترک تشریفات واگذار گردید .

احداث مرکز تشخیص سرطان و غربالگری شهرستان طبس
احداث مرکز تشخیص سرطان و غربالگری شهرستان طبس

احداث مرکز تشخیص سرطان و غربالگری شهرستان طبس

پروژه احداث ساختمان مرکز غربالگری و تشخیص سرطان بیمارستان شهید مصطفی خمینی واقع در خراسان جنوبی ، شهرستان طبس ، بلوار شهید مطهری در اردیبهشت ماه سال 1395 به این شرکت پس از برگزاری مناقصه عمومی واگذار گردید .

احداث موتورخانه و تکمیل بخش اورژانس بیمارستان شهداء قاین
احداث موتورخانه و تکمیل بخش اورژانس بیمارستان شهداء قاین

احداث موتورخانه و تکمیل بخش اورژانس بیمارستان شهداء قاین

پروژه احداث موتورخانه و تکمیل بخش اورژانس و بخش دیالیز بیمارستان شهداء قاین واقع در خراسان جنوبی ، شهرستان قاین ، خیابان شفا در آذرماه 1395 پس از برگزاری مناقصه محدود به این شرکت واگذار گردید . 

بهسازی اورژانس بیمارستان ولیعصر (عج) بیرجند
بهسازی اورژانس بیمارستان ولیعصر (عج) بیرجند

بهسازی اورژانس بیمارستان ولیعصر (عج) بیرجند

پروژه بازسازی و بهسازی فضای فیزیکی اورژانس بیمارستان ولیعصر ( عج )  واقع در خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، تقاطع خیابان غفاری و بلوار زکریای رازی در خرداد ماه سال 1395 به این شرکت در غالب قرارداد  ترک تشریفات واگذار گردید .

بیمارستان شهید دکتر چمران فردوس
بیمارستان شهید دکتر چمران فردوس

بیمارستان شهید دکتر چمران فردوس

پروژه احداث و تکمیل ساختمان اورژانس و بلوک زایمانی و فضا های مرتبط بیمارستان شهید دکتر چمران واقع در خراسان جنوبی ، شهرستان فردوس ، تقاطع بلوار امام خمینی و بلوار شهید مطهری در شهریور ماه سال 1397 به این شرکت در غالب قرارداد ترک تشریفات واگذار گردید .

لوگوی کارفرمایان

  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06

لوگوی مشاورین

  • 01
  • Image
  • 07