صنعتی

پروژه احداث و طرح توسعه سالن تولید شرکت مهراس کویر
پروژه احداث و طرح توسعه سالن تولید شرکت مهراس کویر

پروژه احداث و طرح توسعه سالن تولید شرکت مهراس کویر

پروژه احداث و توسعه فضای فیزیکی سالن تولید ، ساختمان اداری و دیوار محوطه شرکت تولید لوله و پروفیل های pvc مهراس کویر واقع در خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، شهرک صنعتی ، پویندگان 6 در ابتدای سال 1396 به این شرکت در غالب ترک تشریفات واگذار گردید .

پروژه ساختمان های بنبوری ، انبار کامپاند و سالن تولید مواد کارخانه کویر تایر
پروژه ساختمان های بنبوری ، انبار کامپاند و سالن تولید مواد کارخانه کویر تایر

پروژه ساختمان های بنبوری ، انبار کامپاند و سالن تولید مواد کارخانه کویر تایر

پروژه اجرای فونداسیون ساختمان بنبوری ، انبار کامپاند و سالن توزین مواد شرکت کویر تایر واقع در استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، کیلومتر 11 جاده کرمان در دی ماه سال 1396 به این شرکت پس از برگزاری مناقصه عمومی واگذار گردید .

لوگوی کارفرمایان

  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06

لوگوی مشاورین

  • 01
  • Image
  • 07