پروژه احداث و طرح توسعه سالن تولید شرکت مهراس کویر
پروژه احداث و طرح توسعه سالن تولید شرکت مهراس کویر

پروژه احداث و طرح توسعه سالن تولید شرکت مهراس کویر

پروژه احداث و طرح توسعه سالن تولید شرکت مهراس کویر

پروژه احداث و توسعه فضای فیزیکی سالن تولید ، ساختمان اداری و دیوار محوطه شرکت تولید لوله و پروفیل های pvc مهراس کویر واقع در خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، شهرک صنعتی ، پویندگان 6 در ابتدای سال 1396 به این شرکت در غالب ترک تشریفات واگذار گردید . مشخصات و کلیات موضوع پیمان به شرح ذیل تنظیم و مورد اجرا قرار گرفته شده است. زیربنای فضا حدود 3042 متر مربع می باشد.

مدت زمان قرارداد : 12 ماه

تاریخ شروع : 1395/12/28

تاریخ اتمام: در حال اجرا

مبلغ اولیه پیمان :11/993/260/902 ریال

 

 

در حین اجرا

لوگوی کارفرمایان

  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06

لوگوی مشاورین

  • 01
  • Image
  • 07